VASCO BRONDI

26 APRILE - PERUGIA
URBAN CLUB

NILS FRAHM

29 MAGGIO - ASSISI
TEATRO LYRICK

DIODATO

20 OTTOBRE - ASSISI
TEATRO LYRICK